AKTULENO
Kulturnim sadržajima se obogaćuju prostorije sarajevskog legendarnog FIS-a

Kontakt

Adresa:
Mis Irbina 10/II
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

T: +387 (33) 268-760

F: +387 (33) 214-895

E: info@csrsa.ba

W: www.csrsa.ba

 

Transakcijski račun: 1610000007160066 Raiffeisen bank
Poreski broj: 01071063
ID broj: 200560530009
Broj Rješenja upisa kod suda: UF/I-2903I